Схема написання психолого-педагогічної характеристики на дитину шкільного віку

Основні вимоги до написання характеристики учня:

 • Загальні відомості про учня (особисті дані, інформація про освітні потреби та сім’ю дитини, житлові умови та стан здоров’я).
 • Опис пізнавальних особливостей школяра (розвиток пам’яті, уваги, мислення й уяви, рівень сприйняття інформації та працездатності).
 • Характеристика особистих якостей та емоційного стану (характерні риси темпераменту, особливості характеру дитини, сильні та слабкі сторони поведінки, педагогічні аспекти емоційно-вольових якостей та самооцінки).
 • Розгляд навчальних і професійних інтересів (зацікавленість певними предметами, мотиви навчання, особливості взаємин із учителями, розвиток навчальних та професійних інтересів, вміння брати позитивний приклад).
  Розгляд комунікативних навичок (особливості взаємодії з однолітками, іншими школярами та педагогами, вміння співпрацювати з іншими, знаходити порозуміння).
 • Формування висновків та рекомендацій для інших учителів.

Структура психолого-педагогічної характеристики учня

 1. Загальні відомості.

Прізвище, імя, по батькові, школа, клас, вік, який рік в даному класі, школі, стан здоровя. Чи відповідає віку стан розвитку.

 1. Відомості про умови життя та праці в сімї.

Умови життя учнів в сімї, режим дня, участь в домашньому господарстві що з родинних умов сприяє або заважає учневі успішно навчатися.

 1. Успішність, ставлення до навчання, інтереси учня.

Успішність, увага на уроках, систематичність виконання домашніх завдань, причини не виконання. Інтерес до навчання. Виробничі інтереси. Інтерес до майбутньої професії. Прояви допитливості на уроках. Інтерес до мистецтва( участь в художній самодіяльності, відвідування кінотеатру тощо).

Спортивні інтереси.

 1. Основні риси характеру:

 • вольові якості (наполеглевість, самостійний, слабовільний, неорганізований тощо.)

 • ставлення до людей (чуйний, чесний, добрий, жорстокий, байдужий).

 • самооцінка.

 • ставлення до трудової та навчальної діяльності (працьовитий, охайний, ретельний, чи навпаки).

 1. Положення учня в колективі.

Ставлення його до успіхів колективу, до товаришів по класу, до громадської думки, чи користується авторитетом, повагою, з яким товаришує. Чи бере участь в громадському житті класу, школи. Які доручення виконує.

 1. Розумовий розвиток і особливості пізнавальної діяльності.

Загальний розумовий розвиток ( кругозір, ерудиція, начитаність), розвиток мови. Самостійність, глибина мислення. Спостережливість.

Директор школи —— (підпис)

Класний керівник ——- (підпис)